Adresa:
SRZ MsO Sereď
Čepenská 2533/26
926 01 Sereď

Ing. Dušan Alina (predseda)
Kontakt: 0948 052 263

Ing. Pavol Gavalec (podpredseda)
Kontakt: 0948 518 508

Peter Strapáč (tajomník)
Kontakt: 0948 052 226

Roman Vančo (hlavný hospodár)
Kontakt: 0948 537 493

Telefón: 031 – 789 41 36

E – mail: srzsered@gmail.com

IBAN: SK58 0200 0000 0013 5731 4859
SWIFT kód: SUBASKBX
Názov účtu: SRZ MsO Sereď