Zväzová povolenka Dospelí + ženy

271,00

Zväzová povolenka Dospelí + ženy

Zadajte meno a priezvisko člena
Zadajte rok narodenia člena
Product total
Options total
Grand total

Zväzová povolenka Dospelí + ženy zahŕňa:

  • Povolenka (Zväzová + Miestna) – 195 EUR
  • Členská známka – 35 EUR
  • Záloha brigáda – 40 EUR
  • Príspevok na rozvoj športovej činnosti – 1 EUR

Na obrázku cenníka nižšie je žltou zvýraznené, o ktorú povolenku sa jedná.